PathHero 2.1
Home | Create | View | FAQ | Profile | Messages | Donate | Login | Register

View Path:


Game:  GH1  | GH2  | GH:80s  | GH3  | GH:OT  | GH:A  | GH:WT  | GHWT-DLC  | RB1  | RB2  | RB-DLC  | GH:M  | GH:SH  | GH5  | TB:RB  | GH:VH  | BH  | GD:RB  | GH:WoR

Difficulty:  Easy  | Medium  | Hard  | Expert


Action Song # of Paths
Submitted
Path 1 Path 2 Path 3 Path 4 Path 5 Path ?
Add (Bang Your Head) Metal Health 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add We Got The Beat 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add I Ran (So Far Away) 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add Balls To The Wall 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add 18 And Life 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add No One Like You 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add Shakin' 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add Heat Of The Moment 1
ThunderShade
N/AN/AN/AN/AN/A
Add Radar Love 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add Because, It's Midnite 3
Shaffx95
pman5595
pman5595
N/AN/AN/A
Add Holy Diver 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add Turning Japanese 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add Hold On Loosely 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add The Warrior 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add I Wanna Rock 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add What I Like About You 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add Synchronicity II 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add Ballroom Blitz 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add Only A Lad 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add Round And Round 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add Ain't Nothin But A Good Time 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add Lonely Is The Night 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add Bathroom Wall 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add Los Angeles 1
kyl3ruth
N/AN/AN/AN/AN/A
Add Wrathchild 1
DrSham
N/AN/AN/AN/AN/A
Add Electric Eye 2
DSGamer3002
bobbyrider33
N/AN/AN/AN/A
Add Police Truck 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add Seventeen 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add Caught In A Mosh 0N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Add Play With Me 1
DSGamer3002
N/AN/AN/AN/AN/A


Copyright ©2010 PathHero, LLC